Περίληψη

Περίληψη

Το έργο SmartBeeKeep φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στους τομείς της μελισσοκομίας και της μελέτης της βιοποικιλότητας προτείνοντας μία
καινοτόμα πλατφόρμα που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τη μελισσοκομική δραστηριότητα και
έρευνα, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

(α) η παροχή εργαλείων για την συμμετοχική χαρτογράφηση της μελισσοκομικής χλωρίδας και μελέτητης τοπικής βιοποικιλότητας, ενώ για επιλεγμένα είδη φυτών θα διερευνηθεί η προσεγγιστική εκτίμηση τουχρόνου ανθοφορίας σε πρώιμο στάδιο,

(β) η παροχή νέων καινοτόμων ευκολιών και υπηρεσιών στη
μελισσοκομική κοινότητα (μελισσοκόμοι, εργαστήρια αναλύσεων και ερευνητές μελισσοκομίας)

και (γ) η αξιολόγηση των εφαρμογών μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε δύο περιοχές μελέτης του Νομού
Θεσσαλονίκης, ώστε να καταδείξει ότι η τοπική βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με την «έξυπνη»
μελισσοκομία οδηγεί σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
(αύξηση παραγωγής, βελτιστοποίηση της ποιότητας), καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων διαχείρισης και
παραγωγής.

Φιλοδοξία του συνεργατικού σχήματος είναι η εκμετάλλευση της πλατφόρμας μέσω μιας συνδρομητικής
υπηρεσίας χαμηλού κόστους που θα διαχειρίζεται με «έξυπνο» τρόπο πληθώρα δεδομένων και προτύπων,
παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους χρήστες της και συνεισφέροντας σημαντικά στην μελέτη της
βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού καταστήματος που αντλεί στοιχεία από την
πλατφόρμα και αποτελεί το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση ενός νέου τρόπου «σύζευξης» των
παραγωγών με τους τελικούς καταναλωτές (χωρίς μεσάζοντες), ώστε να δώσει την ευκαιρία στον τελικό
καταναλωτή να χρηματοδοτήσει και να συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα στάδια για την παραγωγή
συγκεκριμένου προϊόντος που τον ενδιαφέρει (e-μελισσοκομία).