ΙΠΤΗΛ

iti.

EKETA-ΙΠΤΗΛ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως: Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων, κ.α. Η ομάδα από το εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής (VCL, http://vcl.iti.gr) που θα συμμετάσχει στο BeeSmart διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της υπολογιστικής όρασης (ειδικότερα στην αναγνώριση προτύπων από πολυδιάστατα σήματα) και στην επεξεργασία σήματος και εικόνας. Επιπλέον διαθέτει πολυετή και αναγνωρισμένη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών κινητών συσκευών και συστημάτων διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από τη συμμετοχή του σε πολλά σχετικά ερευνητικά έργα.