Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια του έργου SmartBeeKeep, που στοχεύει στην εφαρμογή, αξιοποίηση και συνδυασμό των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο μελισσοκομικό κλάδο, απαιτείται η συνδρομή όχι μόνο των μελισσοκόμων αλλά και των ερευνητών του κλάδου και των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας αντιστοιχεί, προκειμένου να συμβάλλετε στον καθορισμό απαιτήσεων του προγράμματος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά και τονίζεται πως μπορούν να απαντηθούν περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε ερώτηση. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας. Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Για μελισσοκόμους – παραγωγούς: Εδώ

Για ερευνητές: Εδώ

Για καταναλωτές: Εδώ