Κεντρική Σελίδα

Το έργο Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ SmartBeeKeep φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στους τομείς της μελισσοκομίας και της μελέτης της βιοποικιλότητας προτείνοντας μία
καινοτόμα πλατφόρμα που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τη μελισσοκομική δραστηριότητα και
έρευνα, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το έργο ξεκίνησε στις 16/6/2020 και θα διαρκέσει 30 μήνες.