Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

ΑΠΘ

  1. Τανανάκη Χρυσούλα,Γραμμαλίδης Νικόλαος, Καρυστινάκης Κωσταντίνος, Μαδέσης Παναγιώτης, Κανέλης Δημήτριος, Λιόλιος Βασίλης, Ροδοπούλου Μαρία-Άννα, Αβραμίδης Άγγελος (2022). Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμα Συστήματα στον Τομέα της Μελισσοκομίας. 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA «Οι Νέες Τεχνολογίες ως Μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας», 22 & 23 Οκτωβρίου 2022, Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», Θεσσαλονίκη.
  2. Liolios Vasilios, Kanelis Dimitrios, Rodopoulou Maria-Anna, Tananaki Chrysoula (2022). A COMPARISON OF RECORDING METHODS OF BEEKEEPING PLANTS FLOWERING. EurBee 9, 9th European Congress of Apidology, 20-22 September 2022, Belgrade, Serbia (Poster presentation).
  3. Rodopoulou Maria Anna, Kanelis Dimitrios, Liolios Vasilios, Tananaki Chrysoula (2022). IDENTIFICATION, CHARACTERIZATION AND PILOT MAPPING OF HONEY BEE FLORA OF THESSALONIKI REGION, GREECE. EurBee 9, 9th European Congress of Apidology, 20-22 September 2022, Belgrade, Serbia (Poster presentation).
  4. Vasilios Liolios, Dimitrios Kanelis, Maria-Anna Rodopoulou, Chrysoula Tananaki (2023). A Comparative Study of Methods Recording Beekeeping Flora. Forests, 14(8), 1677; https://doi.org/10.3390/f14081677

ΟΜΙΚΡΟΝ

  1. Karystinakis, Konstantinos & Partozis, Thanasis & Topaloudis, Athanasios & Kalantzi, Georgia & Tananaki, Chrisoula & Nikos, Grammalidis & Avramidis, Aggelos & Madesis, Panagiotis. (2022). SmartBeeKeep – A web platform for participatory and intelligent management of beekeeping activities [ In Greek]. HellasGIS 22 proceedings, pp. 198-211, https://hellasgi.gr/12%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF/
  2. Nikos Grammalidis, Andreas Stergioulas, Aggelos Avramidis, Konstantinos Karystinakis, Athanasios Partozis, Athanasios Topaloudis, Georgia Kalantzi, Chrisoula Tananaki, Dimitrios Kanelis, Vasilis Liolios, and Madesis Panagiotis “A smart beekeeping platform based on remote sensing and artificial intelligence”, Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860C (21 September 2023); https://doi.org/10.1117/12.2681866 Event: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 2023, Ayia Napa, Cyprus Author preprint available

ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

  1. Stergioulas, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, “Crop classification from satellite image sequences using a two-stream network with temporal self-attention“, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2022), 21-23 June, 2022.
  2. Stergioulas, N. Grammalidis, “Phenology monitoring from multitemporal and multispectral satellite data: applications for crop monitoring and bloom detection“, Online Conference in Nonlinear Science and Complexity (NSC2022), Thessaloniki Greece, September 2022.
  3. Nikos Grammalidis, Andreas Stergioulas, Aggelos Avramidis, Konstantinos Karystinakis, Athanasios Partozis, Athanasios Topaloudis, Georgia Kalantzi, Chrisoula Tananaki, Dimitrios Kanelis, Vasilis Liolios, and Madesis Panagiotis “A smart beekeeping platform based on remote sensing and artificial intelligence”, Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860C (21 September 2023); https://doi.org/10.1117/12.2681866 Event: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 2023, Ayia Napa, Cyprus Author preprint available
  4. Andreas Stergioulas, Nikos Grammalidis, Dimitrios Kanelis, Vasilis Liolios, Chrisoula Tananaki, “LavenderVision: a dataset and methodology for lavender bloom detection using Sentinel-2 data”, Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860B (21 September 2023); https://doi.org/10.1117/12.2681856 Event: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 2023, Ayia Napa, Cyprus Author preprint available

ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ