ΟΜΙΚΡΟΝ

ΟΜΙΚΡΟΝ

ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων, επαγγελματιών στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης έργων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της χαρτογραφίας, των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών GIS. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν ιδιαιτέρως εξωστρεφή χαρακτήρα σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις αιχμής και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.