Αρχιτεκτονική Συστήματος

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η υλοποίηση της ιδέας και η ανάπτυξη της εφαρμογής θα βασιστεί τόσο σε επιστημονική και τεχνολογική γνώση, όσο και στις πραγματικές ανάγκες που εντοπίζονται στον τομέα των μελισσοκομικών πρακτικών του Ευρωπαϊκού χώρου.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων εφαρμογών περιλαμβάνει τρία διακριτά επίπεδα:

(α) το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα

(β) Τη μελισσοκομική δραστηριότητα και

(γ) την απόδοση της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης των μελισσοκομικών προϊόντων.

Όλες οι υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον  που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και αποτελεσματικά από όλους τους χρήστες των εφαρμογών. Το περιβάλλον αυτό θα βασιστεί σε: α) βάσεις γεωχωρικών δεδομένων (μελισσοκομικών φυτών χρηστών και επιθεωρήσεων), β) μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων πάνω στη οποία θα αναπτυχθούν τα διάφορα υποσυστήματα της εφαρμογής σαν επεκτάσεις (plugins), και γ) μια εφαρμογή για κινητές συσκευές που επικοινωνεί με την διαδικτυακή πλατφόρμα και υλοποιεί συμπληρωματικές υπηρεσίες.