Ενότητες και Παραδοτέα

Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα

ΕΕ1 – Ορισμός απαιτήσεων χρηστών και συλλογή ερευνητικών δεδομένων (ΑΠΘ-ΕΜΣ)

Παραδοτέο 1.1: Ορισμός Απαιτήσεων Χρηστών. – (ΑΠΘ-ΕΜΣ,6)

Παραδοτέο 1.2: Βάση Δεδομένων μελισσοκομικών φυτών και συλλογή εικόνων άνθεων/φύλλων.- (ΑΠΘ-ΕΜΣ,18)

Παραδοτέο 1.3: Βάση Δεδομένων γυρεοκόκκων και σβόλων γύρης και συλλογή εικόνων. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ,18)

ΕΕ2 – Ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήματος (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ)

Παραδοτέο 2.1: Αρχιτεκτονική και Προδιαγραφές. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,9)

Παραδοτέο 2.2 : Αλγόριθμοι αναγνώρισης μελισσοκομικών φυτών. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,18)

Παραδοτέο 2.3 : Αλγόριθμοι χαρτογράφησης μελισσοκομικής χλωρίδας και ανθοφορίας. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,18)

Παραδοτέο 2.4: Πρότυπη κλείδα σύνδεσης μελισσοκομικής χλωρίδας με δείκτες περιβαλλοντικής αξίας. – (ΟΜΙΚΡΟΝ,18)

Παραδοτέο 2.5: Διαδικτυακή πλατφόρμα SmartBeeKeep. – (ΟΜΙΚΡΟΝ,23)

Παραδοτέο 2.6: Εφαρμογή κινητής συσκευής SmartBeeKeep. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,23)

Παραδοτέο 2.7: Εξελιγμένο ηλεκτρονικό κατάστημα SmartBeeKeep. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,23)

Παραδοτέο 2.8: Μονάδα αναγνώρισης γυρεοκόκκων από εικόνες μικροσκοπίου. – (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,20)

ΕΕ3 – Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση (ΑΠΘ-ΕΜΣ)

Παραδοτέο 3.1: Ιστοσελίδα του έργου και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. -(ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,2)

Παραδοτέο 3.2: Υλικό δημοσιότητας. -(ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,4)

Παραδοτεό 3.3: Αξιολόγηση των εφαρμογών αναγνώρισης σε πραγματικές συνθήκες.- (ΑΠΘ-ΕΜΣ,26)

Παραδοτέο 3.4: Πιλοτική χαρτογράφηση μελισσοκομικής χλωρίδας. -(ΟΜΙΚΡΟΝ,28)

Παραδοτέο 3.5: Εκδηλώσεις επίδειξης σε χρήστες και τελικό ανοιχτό συνέδριο-(ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,30)

Παραδοτέο 3.6: Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. -(ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,30)

Παραδοτέο 3.7: Αποτίμηση και αξιολόγηση πιλοτικής λειτουργίας. -(ΑΠΘ-ΕΜΣ,30)

ΕΕ4 – Διερεύνηση σκοπιμότητας (ΟΜΙΚΡΟΝ)

Παραδοτεό 4.1: Ανάλυση αγοράς και μελέτη τιμολόγησης. – (ΟΜΙΚΡΟΝ,30)

Παραδοτέο 4.2: Επιχειρηματικό σχέδιο. -(ΟΜΙΚΡΟΝ,30)

ΕΕ5 – Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (ΟΜΙΚΡΟΝ)

Παραδοτέο 5.1: Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση. -(ΟΜΙΚΡΟΝ,30)